Послуги бібліотеки

- Інформація про бібліотечні фонди

- Проведення консультацій та підготовка довідок для пошуку книг і по використанню традиційних каталогів і картотек

Видача підручників та художньої літератури через абонент бібліотеки за її межі на строк, визначений правилами користування бібліотекою

Видача енциклопедій, словників, довідників із фондів читального залу для використання у стінах бібліотеки протягом її робочого часу

Проведення планових заходів (виставки, читацькі конференції, бібліотечні уроки, Дні інформації, конкурси, літературні свята та ін.)