Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Робочі навчальні плани на 2021-2022 н.р.

-   для 1-В, 1-Г класів Освітня програма "Інтелект України"

-   для 1-В, 1-Г класів Освітня програма складена на основі Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої наказом МОНУ №268 від 21.03.2018 р

-   для 2-4 класів Освітня програма складена на основі Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої наказом МОНУ №268 від 21.03.2018 р

-  для 5-9-х класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664(додатки 11,12) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 р. № 1465; 

-  для 10-11 класів за Типовою освітньою програмою затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 р. №405 (Додаток 12)

-   для дітей які потребують корекції фізичного та розумового розвитку:

5-9 клас за Типовими освітніми програмами  наказ МОН України від 12.06.2018 р. №627;

Освітні програми 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ - ПРОГРАМИ