Правила прийому до школи

Зарахування дітей до 1-го класу закладу

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання зарахування дітей до загальноосвітніх навчальних закладів є:

  1. Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 18);
  2. Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пп.18-26);
  3. Наказ МОНУ від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів».

   Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника. Зарахування здійснюється без проведення конкурсу (п.7, ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту») і, як правило, відповідно до території обслуговування.

   Підставою для зарахування дитини є:

  1. Заява  батьків або осіб, які їх замінюють;
  2. Медична    довідка  встановленого  зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382);
  3. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання. 

Зарахування дітей до 2-10-х класів закладу

   Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого.
         Підставою для зарахування дитини є:

  1. Заява батьків;
  2. Копія свідоцтва про народження дитини;
  3. Медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382);
  4. Особова справа дитини.