Екстернат – одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат).

Екстерн – особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень

Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти Наказ МОН України 12 січня 2016 року N 8 (у редакції наказу МОН України від 10 липня 2019 року N 955) Переглянути (Прочитайте 2 розділ. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат))

 

Середня освіта в Україні для дітей із Донбасу Скачати 

 

 

Необхідні документи для вступу на екстернатну форму навчання:

 - заява екстерна (повнолітні громадяни подають заяву особисто, для неповнолітніх – батьки або особи, які їх замінюють);

 - копія документів про наявний рівень освіти екстерна (свідоцтво про базову загальну середню освіту, табель успішності, або ксерокопію особистої справи учня);

- копія документа, що засвідчує особу: паспорт (1, 2, 11 стор.), або свідоцтво про народження; 

- згода на збір та обробку персональних даних.

Оцінювання навчальних досягнень екстернів за відповідний рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної частини навчального плану. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмету.

Річне оцінювання з предметів проводиться за результатами контрольних робіт з предметів інваріативної частини навчального плану першого та другого семестру поточного року.

На підставі письмової заяви на ім'я керівника навчального закладу та за згодою відповідного органу управління освіти екстерну може бути надано право на одночасне проведення оцінювання рівня його навчальних досягнень за один або кілька років навчання у межах одного освітнього рівня (початкової, базової чи повної загальної середньої освіти).

При проведенні оцінювання навчальних досягнень можуть застосовуватися різні форми контролю: письмове опитування, виконання контрольних робіт та тестування, що відповідають специфіці навчального предмету. Результати річного оцінювання фіксуються у відомості навчальних досягнень екстерна.

Екстерни із числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів.

Наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном ДПА, ЗНО.

Наш e-mail для звя`зку з нами: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адміністрація

 Документи для екcтернату:

(натисніть на зразок та збережіть)

Зразок заяви для учнів 9 класу екстернатної форми навчання.

Зразок заяви для учнів 10 класу екстернатної форми навчання.

Зразок заяви для учнів 11 класу екстернатної форми навчання.

Зразок згоди  на збір та обробку персональних даних (для учнів яким виповнилось 18 років).

Зразок згоди  на збір та обробку персональних даних (для батьків учнів яким не виповнилось 18 років)

  

Екстернам, які проживають або проживали на неконтрольованих територіях та в один рік проходять атестацію за курс базової і повної загальної середньої освіти, надається право проходження атестації за курс базової загальної середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень, окрім навчальних предметів: українська мова та література, історія України, географія України, правознавство.  У такому випадку екстерни заповнюють освітню декларацію про завершення здобуття базової загальної середньої освіти за формою Скачати

 

Заповнені власноруч документи відсканувати та відправити на шкільну пошту за адресою: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.