День толерантності

16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності,
запроваджений у зв’язку із ухваленням ЮНЕСКО у 1995 році Декларації принципів терпимості,
в основу якої закладено положення, проголошені в Загальній декларації прав людини.
Толерантність – це повага до людської індивідуальності, визнання основоположних прав і свобод людини та громадянина, прийняття та правильне розуміння різноманіття культур та форм самовираження.
Принципи рівності та недискримінації закріплені в міжнародному та національному законодавстві, згідно з якими всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.